Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě www.svatbograf.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto Obchodní podmínky tvoří ve svém aktuálním znění obsah kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a je si vědom toho, že tyto se budou vztahovat na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při uzavírání kupní smlouvy a případné reklamaci zboží.
Prodávající: Zdenka Tomaidesová, Tomáškova193/2, Hradec Králové, 50004 Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. art. Zdenka Tomaidesová, ano@svatbograf.cz, (+420) 732 103 283 / (+421) 911 889 898

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, které se Svatbograf zavazuje používat pouze za účelem zprostředkování obchodu a zpracuje je 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávky vytvořené na stránkách www.svatbograf.cz jsou závazné pro obě strany. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními a reklamačními podmínkami. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
Předmětem objednávky může být dodání fyzického materiálu (dále „zboží“) nebo elektronického dokumentu (dále „služby“).

CENY A POŠTOVNÉ NÁKLADY

Cena zboží nebo služby se odvíjí od nákladu, náročnosti a použitých materiálů, proto může být některé položky dostupné v různých cenách. Všechny ceny produktů jsou uvedeny bez DPH. Prodávající není plátcem DPH. K ceně zboží se připočte cena za dopravu podle hmotnostní kategorie. Všechny služby jsou dodávány výhradně elektronicky a nevztahují se na ně poštovné náklady.
Zboží zasíláme Českou nebo Českou poštou formou doporučeného dopisu nebo balíku.
Výše poštovného se odvíjí od ceníku Slovenské a České pošty a Zásilkovny a od souhrnné váhy zboží, které jste si objednali, a zahrnuje i cenu za balení.
Za zboží a služby se platí předem.
Možnost platby:
Bankovním převodem předem na účet IBAN: CZ98 6800 0000 0032 1140 1609 Sverbank a. s., (transakční poplatky v rámci Slovenska nejsou, v rámci zahraničí hradí poplatky kupující). Bankovní převod je nutno uskutečnit do 12 kalendářních dnů od přijetí e-mailu o způsobu úhrady, jinak bude objednávka stornována.
Po odeslání objednávky se kupující zavazuje uhradit částku za objednané produkty a služby.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že si přejete zrušit Vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte. Pokud již byla Vaše objednávka uhrazena, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, ze kterého jste prováděli úhradu, ode dne doručení Vašeho oznámení.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí prostřednictvím e-mailu na ano@svatbograf.cz. Za tímto účelem si můžete zkopírovat vzor na písemné odstoupení od smlouvy.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, je třeba vrátit zboží v nepoškozeném stavu, v původním obalu s přiloženým dokladem o koupi, a to zasláním zpět v uvedené lhůtě /určující je datum odeslání/. Adresa dodání: Zdenka Tomaidesová, Tomáškova 193, Hradec Králové 50004, Česko. Při odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží nese kupující, a odstoupí-li kupující od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Doporučujeme poslat zboží jako pojištěnou zásilku. Při vrácení zboží nelze akceptovat vrácení zboží zásilkou na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou přijaty peníze za zboží, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovného a jiných nákladů a poplatků, vráceny kupujícímu stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě, a to nejpozději do 14 dnů po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy; tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného dle zvláštních požadavků kupujícího.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží kupujícím. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce. Před odstoupením je prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní plnění. Kupující má právo náhradní plnění odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou finanční prostředky vráceny kupujícímu do 14 dnů na účet, ze kterého byly finanční prostředky zaplaceny, ode dne oznámení nedostupnosti zboží kupujícímu, resp. od odmítnutí poskytnutého náhradního plnění kupujícím.

DODACÍ LHŮTA

Objednávky se snažíme vyřizovat v co nejkratším čase. Pokud není uvedeno jinak, tak dodací lhůta pro produkty a služby je nejpozději do 30 dnů od odeslání objednávky. Podmínkou pro bezproblémový průběh nákupu je spolupráce s kupujícím (dodání všech potřebných podkladů, textů, obrázků a jiných specifikací). O expedování objednávky je zákazník informován e-mailem do 24 hodin od odeslání. K této době je však třeba připočítat běžně 1 až 3 pracovní dny, které trvají na doručení zboží k Vám Českou poštou.
Pokud Vám zboží nebo oznámení o uložení na poště nebylo doručeno ani do 7 dnů po zaslání našeho e-mailu o expedici, kontaktujte prosím svoji dodávací poštu a také nás na ano@svatbograf.cz. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. zásilkovou službou, nebo poškození zboží zaviněné poštou, resp. zásilkovou službou.

Na zakázce začínáme pracovat po zaslání celé platby nebo 50% zálohy na náš účet. Celá částka zahrnuje také cenu za poštovné a balné.
Produkty odesíláme až po připsání celé částky náš účet (tj. včetně poštovného).
Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. O takovém prodloužení dodací lhůty je kupující neprodleně informován.

REKLAMACE ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

Po úhradě objednávky je kupujícímu vystavena faktura – daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list, a odeslána na e-mail kupujícího, který uvedl do objednávky. Pokud Vám doklad nepřijde na Váš e-mail, prosíme, informuje nás co nejdříve telefonicky 732103283 nebo na e-mailovou adresu ano@svatbograf.cz. Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Chcete-li zboží zakoupené v internetovém obchodě www.svatbograf.cz reklamovat, je lepší, pokud nás předem informujete e-mailem na ano@svatbograf.cz.

Reklamované zboží zašlete spolu s dokladem o úhradě zboží a popisem vady na adresu: Zdenka Tomaidesová, Tomáškova 193, Hradec Králové, Česko. Reklamované zboží nám neposílejte na dobírku.
Za relevantní důvod vrácení zboží nepovažujeme opotřebování zboží používáním.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace o oprávněnosti reklamace ao postupu vyřízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení. Reklamované zboží Vám vrátíme opravené, vyměníme kus za kus, případně za jiné, které si vyberete do hodnoty reklamovaného zboží, a zašleme zpět na naše náklady nebo Vám vrátíme peníze včetně poplatků za dopravu. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek k odbornému posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, ale nemůže-li kupující pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, pokud se stejná vada vyskytne potřetí po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především k usnadnění objednávek kupujícího v budoucnosti. Provozovatel respektuje soukromí kupujícího.
Provozovatel internetového obchodu www.svatbograf.cz se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije pouze pro komunikaci s kupujícím. Kompletní znění ochrany osobních údajů, které jsou rovnocennou součástí obchodních podmínek, naleznete na stránce Ochrana soukromí.

AUTORSKÁ PRÁVA

Na všechny grafické produkty a návrhy poskytované eshopem www.svatbograf.cz se vztahuje ochrana autorských práv. Nákupem produktu nebo návrhu není dotčeno autorské právo prodávajícího. Svatbograf poskytuje zákazníkovi služby a produkty výhradně pro osobní účely a zamezuje jakékoli komerční využití bez výslovného souhlasu autora. Držitelem autorství je MgA. Zdenka Tomaidesová.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.svatbograf.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží a poplatků za dopravu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2022.